Polski Klub usytuowany jest tuż obok Polskiego Kościoła na Sandy-lane i po dziś dzień jest miejscem wielu spotkań towarzyskich.

Polski Klub znajduje się w Polskim Ośrodku Katolickim zwanym Domem Parafialnym. Polacy wznieśli go podobnie jak Polski Kościół wyłącznie swoimi siłami. Przez 9 długich miesięcy duża grupa osób przepracowała przy jego budowie kilkaset godzin.

Polski Klub - widok z boku

Polski Klub – widok z boku

Ceremonię przekazania Klubu polskiej społeczności otworzył występ polskiego chóru, który ubrany w kolorowe stroje ludowe odśpiewał piękne narodowe pieśni. Po występie nastąpił czas przemówień. Przemawiali wówczas Pan T. W. Jones, który był przewodniczącym urzędu w Melton Mowbray, Pan Kaczorowski- szef Polskiego Harcerstwa w Melton, Noel Wattts-Prezydent Polskiego Klubu, Ojciec Kotowski i Ojciec J. Newsham oraz Pan Paszyński, który przepracował na rzecz budowy klubu ponad 700 godzin. Pierwszą imprezą która odbyła się w nowo otwartym klubie była Polska Zabawa Noworoczna.

Klub zawiera trzy mniejsze sale. Największa z nich zwana jest Salą Parafialną i może pomieścić nawet do 200 osób. Na niej głównie odbywają się najważniejsze wydarzenia, festiwale, pokazy oraz zabawy wszelakiego rodzaju. Do najczęciej organizowanych imprez należą między innymi : Doroczne Walne Zebranie Polskiej Wspólnoty Katolickiej w Melton, które odbywa się w ostatnią niedzielę stycznia lub w 1 niedziele lutego, Święcone Jajko – 1 niedziela po Wielkanocy, Akademia z okazji Rocznicy Konstutucji 3 Maja – niedziela po 3 maja, Dożynki – sobota pod koniec września, Obrzęd Dożynkowy i zabawa taneczna – występ Zespołu Syrena czy zaproszonego zespołu taneczno-śpiewaczego oraz Opłatek Parafialny – 1 czy 2 niedziela po 1 stycznia. Klub zawiera również mniejszą salę – Sala Zakopiańska- z ladą barową, która  może pomieścić około 50 osób.


Wyświetl większą mapę