zaczynamy budowac kosciol

„na tym skrawku ziemi polskiej, na którym wznieśliśmy nasz kościół… czerpiemy moc aby nie zbłądzić, nie zagubić niczego z rodzimej polskiej tradycji i kultury…”

Polski Kościół w Melton Mowbray stanowi wspaniałe sanktuarium najlepszych wartości ducha polskiego gdzie Polacy poddając się woli Bożej złączyli swe siły i możliwości do wspólnej puli budząc wokoło szczery respekt i podziw.

Po wojnie miasteczko nie liczyło zbyt wielu mieszkańców tylko ponad 10 000. Skupiało w sobie około 200 polskich rodzin.
W 1963 stanął w nim kościół polski wzniesiony przez mniejszość polską .
Kościół został poświęcony dnia 5 maja 1963 roku. W uroczystości uczestniczyli  ks. arcb Józefa Gawlina i ordynariusz diecezji Nottingham ks. biskup Ellis .
Jest on po dziś wzruszającym przykładem gorliwości kilkuset zaledwie rodzin polskich, które zbudowały własny kościół, żyjąc przez długie lata po wojnie w meltońskich barakach w hrabstwie Leicester.

polishchurch

„Pod Twoją opiekę uciekamy się i błagamy o powrót do wolnej Polski”

W 1947 roku dowództwo polskie P.K.P.R. otrzymało rozkaz przejęcia obozu wojskowego po kanadyjskich lotnikach na peryferii Melton Mowbray. Obóz ten został przekazany w ręce rodzin polskich lotników. Do obozu został również „odkomenderowany” ówczesny kapelan ks. Maksymilian Kotowski. Z czasem obóz stał się przejściowym domem dla przechodzących do cywila żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych oraz dla rodzin wojskowych przybywających z osiedli wojennych w Afryce, Indiach i na Bliskim Wschodzie.
Polacy włożyli niezwykle wiele pracy w przemianę surowego i szarego obozu w tętniące życiem i kolorami miejsce. Szare blaszane baraki zamieniły się w czyste i zadbane domy mieszkalne.

beczkismiechuJednakże w całym obozie tylko jedno miejsce przykuwało uwagę każdego przechodnia. Tym miejscem była Polska Kaplica. Z momentem przejęcia obozu jeden z baraków przebudowano na kaplice i kancelarie duszpasterza. Ozdobiona kwiatami róży stanowiła piękną i  czarującą ozdobę rzucajacą się w oczy każdego przechodnia.
Pomysłodawcą ołtarza był artysta inż. G. Kołtonowski. Ołarz przedstawiał sylwetkę Jezusa Chrystusa z wyciągniętymi do błogosławieństwa rękoma.

polska kaplicaW 1953 roku w drodze przed kaplicą postawiono Statułę Matki Boskiej z wyrytą na mosiężnej tablicy (w języku polskim i angielskim) pokorną modlitwą:
„Pod Twoją opiekę uciekamy się i błagamy o powrót do wolnej Polski”

Dobry Jezus w kaplicy błogosławił Polakom i dawał duchowe wsparcie dla ciężkiej i trudnej pracy pozwalającej im przetrwać i utrzymać się.
Większość mieszkańców znalazła zatrudnienie w fabryce konserw dla psów i kotów Chapoie (Kit i Kat) oraz w przemyśle w Leicester oraz Derby.
Starsi mieszkańcy z kolei pracowali w zakładach „ Old Dalby Ordnance Faktory”

Kiedy w 1960 roku pozostało w obozie tylko około 800 osób, władze brytyjskie zarządziły likwidacje obozu i dziewięćdziesiąt procent  Polaków skorzystało z przydziału im domków w nowo wybudowanym osiedlu miejskim.
Ks. Proboszcz  Kotowski w trosce o swoich parafian wezwał ich do budowy  Kaplicy p.w. M.B. Częstochowskiej. Ludzie po głębszym zastanowieniu i zapoznaniu sił ze stosownymi kalkulacjami przedstawionymi przez proboszcza Kotowskiego zarządzili pierwszą zbiórkę. Wyłonił się wówczas Komitet Budowy Kościoła z p. Nowickim a potem p. Powróżniakiem na czele. Resztę komitetu stanowili  pp. Boniewicz  (sekr.) , Bobrowski ( skarbn.) Bronwicki, Derka, Hamerla, Mamus, Peszyński, Szkoda, Wojtek i Guckler ( przew. Kom. Rew.) oraz przewodniczący Komitetu Kościelnego p. Szober z urzędu.

plaque_resize ourlady-figuraPolacy zamieszkiwali w swojej dzielnicy wzdłuż dwóch głównych ulic, dlatego też w środku zakupiono za 1.520 funtów parcelę i  30 lipca 1961 roku został poświęcony fundament wykonany rękami polskiego ludu.
Dzięki ciężkiemu wkładowi pracy bardzo szybko wznosiły się fundamenty kościoła.

Płynęły ofiary systematycznie a ostatnie opory u nielicznych wątpiących przełamywały- dzieci. Było ich 150 (od 5 do 13 lat) wyłudzały pod różnymi pozorami od rodziców i krewnych kieszonkowe na coraz to inne potrzeby szkolne i składały je co sobotę w czasie lekcji ojczystych kierownikowi szkoły p. Gucklerowi na fundusz Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do budującego się kościoła.
Ks. Kardynał Wyszyński poświęcił Obraz na Jasnej Górze i ze specjalnym błogosławieństwem oddał go pod opiekę angielskiego pielgrzyma Mr Cronin’a (dyr. Linii autobusowych z Melton Mowbray), który przywiózł Obraz dzieciom polskim.
Dnia 2 lutego 1963 roku w 23-cia rocznicę wywózki rodzin polskich do Rosji z gromnicami w ręku, wśród modłów i głębokiego wzruszenia zawieszono Obraz.
Ku wiecznej pamięci potomnych nazwiska młodocianych ofiarodawców zostały uwiecznione na płycie wmurowanej obok ołarza.

foundations_being_built_for_the_polish_church_(1961)[1]W czasie Misji tego samego roku zawieszono Krzyż na froncie Kościoła i figura Matki Boskiej została przeniesiona na miejsce gdzie stoi teraz.

W końcu w majowa niedzielę 1963 roku ziściły się marzenia angielskiej polonii z Melton: w nowej świątyni odbyła się pierwsza msza. W uroczystej oprawie z chórem „Halka” z Leicester oraz delegacjami wiernych z wielu polskich parafii. Aktu poświęcenia kościoła dokonał ks. Arcybiskup J. Gawlina z Rzymu i ordynariusz diecezji Nottingham ks. Dr Ebllis w asyście licznego duchowieństwa polskiego z ks. Inf. Staniszewskim na czele.

Od tego pamiętnego dnia w polskim kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej są odprawiane codziennie Msze Święte, odbywaja się Misje, rekolekcje wielkopostne i adwentowe, nabożeństwa majowe i październikowe, chrzty święte, śluby i pogrzeby.

consecration_of_the_church_(1963)Celem upiększenia świątyni, w górnym oknie nad ołtarzem został wystawiony witraż z życia św Maksymiliana Kolbe, a nad nim kolejny witraż z Duchem Świętym. Dodaje się nowe stacje Drogi Krzyżowej w wykonaniu Tadeusza Czerwinke. Ostatnie witraże, jeden z Św Wojciechem, Św Stanisławemi i Św Andrzejem   Bobolą, a drugi z Matka Boską Królową Polski zostały wykonane dzięki Kole Pań z okazji Millenium 2000 roku.

Opiekę duszpasterską nad wspólnotą przez ponad 50 lat  sprawowali Ks. Ignacy Olszewski, Ks Prałat Maksymilian Kotowski, Ks Jerzy Januszkiewicz i obecnie Ks Stanisław Tylka.