Polskie szkolnictwo w Melton Mowbray rozkwitało od 1948 roku. Aktualnie najmłodsi Polacy poznają język ojczysty oraz historie Polski w Szkole Sobotniej znajdującej się w Domu Parafialnym. Uczęszczające do niej dzieci nabywają tam wiedzę na temat polskiej historii,  kultury oraz języka. Najmłodsi mogą do niej uczęszczać już od 4,5 roku życia. 

W latach 1948-1959 powstała Polska Szkoła Powszechna tzw Primary School. Lekcje odbywały się w barakach wojskowych. Wówczas to bardzo dużo dzieci uczęszczało na owe zajęcia szkolne. Była to jedna z pierwszych szkół polskich powstałych na terenie Anglii. Niestety w 1959 roku władze angielskie cofnęły pomoc finansową i dzieci przeszły do szkół angielskich. Szkoła Sobotnia była wówczas z Primary School do 1962 roku. Po wybudowaniu Domu Parafialnego szkołę przeniesiono do własnego budynku.

Szkoła aktualnie posiada 28 uczniów.

Szkoła Sobotnia

Uczące się dzieci dzielą się na dwie grupy:

 • grupa młodsza -dzieci  z przedziału lat od 4 do 8
 • grupa starsza – dzieci  w wieku od 9  do 13 lat.

kadra nauczycielska

Kierownikiem placówki jest Pan Michał Konieczko. Do grona nauczycieli należą:

 • Maria Woch
 • Aleksandra Łyszczarz
 • Katarzyna Breecroft
 • Grażyna Malicka
 • Ks. Stanisław Tylka

kadra nauczycielska

Szkoła prowadzi zajęcia z  następujących przedmiotów:

 • Język polski
 • Historia
 • Geografia
 • Religia
 • Plastyka
 • Taniec i Śpiew.

Szkoła Sobotnia

Zajęcia z Religii prowadzone są przez Ks. Proboszcza  Stanisława Tylkę.

Opiekunkami najmłodszej grupy uczniów są Panie Grażyna Malicka oraz Katarzyna Beecroft. Starszymi dziećmi z kolei opiekują się Pan Michał Konieczko oraz Pani Maria Woch.

Zajęcia szkolne wprowadzają dzieci w świat polskiej historii, uczą geografii oraz gramatyki i pisowni polskiej. Nie brakuje również zajęć z zakresu muzyki,  tańca jak i plastyki. Wszystkie dzieci zapraszamy do poznawania kultury i historii polskiej poprzez uczestniczenie w ciekawych zajęciach szkolnych prowadzonych w Szkole Sobotniej.